Home | Rack 1 | Rack 2 | Rack 3 | Rack 4 | Rack 5 | Rack 6 | Rack 7 | Prayer | Subscribe | Guest Book | Invite a Friend
Malayalam Rack 1
| Malayalam Rack 2 | Malayalam Rack 6

Subscribe for our Ezine
Enter your Email:


World Trade Center Tragedy Page   Condolence Page


TR cGv+\ QlE\ eJc\

ilhUA 4h[A;44         Sau\ 17" 2001

If you can not see in Malayalam, upgrade to newer version of Internet explorer or Netscape.
If you still have problem contact webmaster@jasminecorp.net

Link our page
English edition


Kxxm[A
-----------------------------
eYflPjeShDrA
LxxlukA -Shl<jakA Qgk sspiA fs'ulSnl_ 11lA .lzA
vjh Yefjdgn$&
Sy/jSul egjelmj
TR cGv+\ QlE\ eJc\ eYfjduksm ahulxegj.l,
<jj Sipekc\fdA TGsrMjH 

c\MlR/jAz\ TR p zl~\ (Standing in the Gap )Keilc YelGrl SulzA
rUo Ql hujR YeuG yoA ( New Online Prayer Room)
-------------------------

eYflPje ShDrA  

     
rJ .us~Sm%l BlR rjS'lmkdosm K%k Y.ajkSrlS[%l" BlR rjs sspiA @dk'k BlR rjs' Cd\fJdgj[kA BlR rjs' c<luj[kA ts rJfjuk ihsssdl%k BlR rjs' fl$kA; suClik 41:10

      .us~Sm%l t' ilG^ Sipekc\fd^jH 365 YeliC{A tqkfs~}jgj[k'k t'\ @Sgl eyk Sd}j}k%\;  t'lH QlSgl pjicikA sspiA rSlm\ .us~Sm%l t'\ @iG^jk eyuk'k; rksm LrkpjrwJijf^jH sspi^js cS#l,ikA calPlrikA rlA Lrk.ijS[%fjrk fS';  LSf" rlA cS#l,ikA calPlrikA rjy Qgk wJijfA rujS[nsa'k sspiA @Yz<j[k'k;  sspilrkYz<$& rjy Qgk wJijfA rlA rujS[nsa'k LiR @Yz<j[k'k;  LSf" rksm .u$&" pk:D$&" Siprd& tlA LdMj rak[k cNoG` calPlrA rHdk'fjrkSi%j LiR TO Shld^jSh[k i'k;

      sspiA rksm <Upu$xjH rj'kA -fkijP^jhk .uA LdMk'k t'k rak[k Srl[lA;

1;agn.uA:

      sspiA rksm <Upu$xjH rj'kA agn.uA LdMk'k;   Qgk clPlgn fhSipr i'lH afj LSl" BlR agjkSeldksa'lnk Sfl'k'f\ TYeliC{A BlR gd\,s~mkduj t'k eyk dguk' Qgk i{d\fjsu trj[yulA;  LSf" Qgk clPlgn fhSipr rj$sx ij,a^jhl[k'k;  S/ld\mG rHdk' Yefjdohalu Qgk Yec\flir rj$xksm calPlrs^ rCj~j[k'k;  Lfk rj$sx .u.Jfgl[k'k; rj$xksm KjH rj'kA Sd&[k' Qgk .ug C>\pA rj$xksm arjsr ilsf >lPjs'k iglA;  T'k uk;tc\;t; ujH TYfuPjdA rjglCu\[k dlgnsa#ln\_  QSgsulgk dlgnA alYfA .uA TO rjglCujH rj'kA eky^kigkilR agk'kd& dqj[k'k t'lH YeC\rA egj<gj[s~mk'fjrk edgA Lfk Lisg domkfH ij,a^jhl[k'k; LSf" .uA rj$xksm calPlrs^ukA cS#l,s^ukA rCj~j[k'k;

      t'lH SuCk TO Shld^jSh[k dm'ki'k rksm cdh .u$xkA ele$xkA @ dlHigj[kgjCjH vka'k LiujH rj'kA rak[k ijmkfH rHdk'fjrluj fs ijhSuyju gd\fA vj#j;  f'jH ijCIcj[k'iG[kSi%j rjf{.irA Qgk[kilrluj LiR iJ%kA cIG^jSh[k Selujgj[k'k;  LSf" SuCk rak[J ilz\p^A rHdjujgj[k'k: rj$xksm <UpuA dh$jS~ldgkfk sspi^jH ijCIcj~jR" t'jhkA ijCIcj~jR; ts ejflijs .ir^jH LSrdA ilch$& K%k TsjH BlR rj$Sxlmk eyukalujgk'k;  BlR rj$&[k hA Qgk[kilR Seldk'k;  BlR Seluj rj$&[k hA Qgk[julH" BlR Tgj[k' Tm^k rj$xkA TgjS[%fjrk ejs'ukA i'k rj$sx ts Lmk[H SvG^ksdlkA; Sul<'lR 14:13

      TO ShldwJijfA ClCIfa;  Lf\ TO Shld^jHsik fs' Siz^jH Liclrjk SeldkA;  t'lH agnA rj$xksm wJijf^js Liclra;  agn^jrkA L~kyA Qgk wJijfak%\ rksm ClgJgjd agn^jrk akRe\ rksm ele$& d\,aj[s~}j tjH cIG^jH SeldkilR ulsflgk clp\P{fukaj t'k Sipekc\fdA i{d\fal [k'k;  dlgnA QlSgl elej[kSi%jukA rgdA ilu\fky'jgj[k'k; t'lH trj[kA rjr[kA Si%j dlHigj[kgjCjH SuCk svlgj @ ijhSuyju gd\f^lH rksm ele$& d\,aj[s~mk'k; Lfksdl%l n\ SuCk TYedlgA eyf\: @SaR" @SaR" BlR rj$Sxlmk eyuk'k: ts ivrA Sd}k ts' Luisr ijCIcj[k'irk rjf{wJiR K%k LiR r{luijPjujH @dlsf agn^jHrj'k wJiSh[k dm'jgj[k'k; Sul<'lR 5:24

      SuCk rjf{wJiR ilz\p^A svu\fjgj[k'k;  rlA Lisr rksm wJijf$xjSh[k d\,nj[kSNl& LiR rksm wJijf$xjHrj'kA agn.uA LdMj rak[k cNoG`calPlrikA Qmkijhluj cIG^jH Qgk lrikA rHdk'k;  rj$xksm <UpuA .u^jrlH rjyjgj[k'k tjH" SuCkijsr rj$xksm <Upu^jSh[k d\,nj[kd; agn^jrkSC,A rj$& tijsm SeldkA t' fJG rj$&[j tjhkA TS~l& fs' SuCkijsr rj$xksm wJijf^jSh[k d\,nj[kd;  LiR rj$xksm KjH igkSNl& rj$xksm .usalA LdMj cdh>kp\PjSuukA dijuk' sspiJdcalPlrA rj$&[k rHdkA;

2;LCkp\Plf\al[sx[kyjkA d\,kYpYeSulz$sx[kyjkA K .uA:

      c\doxjH KuG' d*ljH e|jksdl%jgk'S~l& ts Sc<jfalgjH Qgki& LuH[lgR d\,kYpYeSulzA svu\ffjs Ehaluj LCkp\Plf\al[& fs iJ}jrkjH YeSiCj\ f$xksm djm[dsx ejmjkdkhk[j Ky$k'isg flsq fjujmk'ksi'kA ff\Ehaluj LisgligkA ixsiuPjdA ij,ajjgj[kdulsn'kA eyk;  vjh cau$xjH Li& dgksdl%\" trj[k iJ}jSh[k am$jS~ldkilR Semjuldk'k TO LCkp\Plf\ali\ ts dkmkA>s^ akqkirkA LsjH dkmkA>^jH @sgsujhkA sdl'kdxuksa'k BlR .us~mk'k t'k eyukalujgk'k;

      LSf" d\,kYpYeSulz^jrlhkA LCkp\Plf\alijrlhkA rksm wJijf$xjH .uak%ldk'k;  t'lH tl rla^jrkA Sahlu Qgk rlaak%\;  TO Shld^jH -MikA Cd\fjrjy rlaA SuCk t' rlaA SuCkijs Segk Sd}lH afj" ejClvkA LCkp\Plf\al[xkA ijsy[kilR fkm$kA;  SuCkijs rlaA rj$xksm wJijf$xjHrj'kA sseClvjdCd\fjdsx fdGs^yj\ rj$&[k cNoG`calPlrikA cAgd\,ukA rHdkilR f[i`A Cd\fjSuyjufldk'k;

      LCkp\Plf\alijrlH >lPj[s~}iG SuCkijsr d%S~l& Lis elp^jH iJnk Lisr rac\dgjk t'k Sipekc\fd^jH rlA iluj[k'k;  LCkp\Plf\al[& .u'kijy\ f$& ilcaky~jjgk' CgJg$sxukA .ir$sxukA ijS}lmjS~lufluj rlA dlnk'k;  2000 iG,$&[kakRe\ frj[k%lujgk' LSf Cd\fj T'kA SuCkijrk%\; tl aY#ilp$sxukA d\,kYpYeSulz$sxukA sseClvjd Cd\fjdsxukA KohrlCA svkilrk Cd\fj SuCkijrk%\;  rj$xksm .irA LsjH rj$& cIuA ejClvjrlH >lPj[s~}jgj[k'ksijH rj$xksm .ir^jSh[kA rj$xksm wJijf^jSh[kA dm'kigkilR SuCkijsr d\,nj[kd;  LiR KjH igkSNl&" rj$sxukA rj$xksm .irs^ukA rCjkSeldlsf cAgd\,j[kdukA rj$&[k egjeoG` calPlrA rHdkdukA svkA;

      SuCkdG^lSi" TO ShDrA iluj[k'igjH @sgjhkA LCkp\Plf\alijrlhkA sseClvjd Cd\fjdxlhkA >lPj[s~}jgj[k'k sijH LiG[kSi%j BlR YelGj[k'k;  Ligksm wJijf$xjH rj'kA tl Lr\Pdlg Cd\fjdsxukA dG^lilu SuCkYdjc\fkijs Cd\fjSuyju rla^jH BlR fdG[k'k;  SuCkijs rla^jH Lisg Ch{A svu\fksdl%jgj[k' LCkp\Plf\al[sxukA BlR Cej[k'k; SuCkSi" rJ B$&[k egjeoG` ijmkfhkA calPlrikA rHdk'fj rluj i'k;  rjs calPlrikA ijmkfhkA TS~l& fs' QlSgl i{d\fjuksm SahkA .ir^jShkA igkalylds} t'k BlR LSed\,j[k'k;  dG^lSi" Ligksm wJijf$sxukA .ir$sxukA cAgd\,jS[nSa B$xksm YelGr Sd}fjrluj SclYfA;  rjs wr$sx ijmkijfrlukA SclYfA;tl alrikA a<fIikA rjr[k rHdk'k;  SuCkijR rla^jH YelGj[k'k; @SaR;


LlukA tShl<jukA Qgk sspiA fs'ulSnl_ 11lA .lzA
s,Gxj stc[\  

      rjs sspialu uS<liuksm il[k rJ YCp\PSulsm Sd}k Li'k Yeclpakfk svu\dukA Lis dH~rdsx Lrkcgjk Lis cdhijPjdxkA Yealnj[ukA svu\flH BlR ajYcuJa{G[k igk^ju i{lPjdxjH Q'kA rjr[k igk^kduj BlR rjs' scOD{al[k' uS<li @dk'k t'k Lgkxjsu\fk; eky~lmk 15:26

      @dulH Sipekc\fd^jsh sspiA scOD{al[k' sspiA @dk'k t'k rlA arjhl[k'k;  LiR rksm Sglz$& scOD{al[k'k rksm fdG' <Upu$sxukA dkmkA>$sxukA scODal[k'k;  alYfa" LiR rksm eleA rjy @f\al[sxukA scODal[k'k;  LSf" Sipekc\fd^jsh sspiA rs scOD{al[k ilrkA egjeoG`gl[kilrkA @Yz<j[k'k;  t'lH Ll scOD{A rHdk'kSil t'yjukilR BlR DkylR akqkirkA fjgk;  t'lH Sglz$sxSul" fdG'jgj[k' <Upu$sxSul .ir$sxSul" eleA rjy @f\al[sxSul Ll scOD{al[k'k t'k eyuk' Qgk ivrA SelhkA ds%^kilR trj[k dqjj;

      Sipekc\fd^jsh sspiA rak[k tYedlgak scOD{A rHdk'k t'k Sipekc\fd^js Lmjlr^jH rak[k Srl[lA; DkylrjH Li tqkfs~ml^fjrlH LlukA tShl<jukA Q' t'k i{d\fal[s~mk'k;

1;sspiA rksm ele$sxukA LfjYda$sxukA d\,ajk rksm @f\al[sx scODal[k'k:

      Sipekc\fd^jH <UpuA tlMjsr[lxkA demikA ij,aikakfk Lfk @glyjuk'iR @G_ t'k tqkfjujgj[k'k (ujsga{lik 17:9 )

      LSf" rksm <Upu$xjH scOD{A Yelej[l^ QgckDak%\ Lfluf\ eleA cJG^r[lgR TYedlgA eyjgj[k'k: Tfl" BlR LdUf{^jH Kgkiluj ele^jH ts L ts' zG.A Pgjk cJG^r$& 51:5;  TO Shld^jsh Qgk ssip{rlhkA scOD{al[kilR dqjul^ TO LckD^jHrj'kA scOD{A YelejS[%jufliC{aln\;  rksm wJijf$xjH rlA svu\fj}k tl ele$&[kA d\,a YelejS[%juf\ @iC{aln\;  equrjua.lz^jH sspiA SalsCu\[k r{luYealnA rHdj TYedlgA Lgkxjsu\fjgj[k'fluj rlA iluj[k'k: alAc^js wJiR gd\f^jH LSl Tgj[k'fk ulzeJ|^jSH rj$&[kSi%j Yeluj^A dqj~lR BlR Lfk rj$&[k f'jgj[k'k gd\faSl wJiRaohaluj Yeluj^A @dk'fk; Shi{ekc\fdA 17:11

      r{luYealnYedlgA -dSpCA cdhikA gd\f^lH Ckp\PJdgj[s~mk'k gd\fA svlgjj}lsf ijSalvraj; tY>luG 9:22

      suClYeilvdR aCJ<lsu[kyj\ TYedlgA Yeivjk: t'lH Lisr fdG^kdxilR uS<lsi[k T,\mA Sfl'j LiR Li'k d,\mA igk^j Lis YelnR Qgk LdUf{ulzaluj^JG'j}k LiR c#fjsu dlnkdukA pJGZlukk Yelej[ukA uS<liuksm T,\mA Lis dlH clPj[kdukA svkA; suClik 53:10

      rksm ele$&[k egj<lgA h.jS[%fjrkA rksm @f\ali\ scOD{A YelejS[%fjrkA SuCk TO Shld^jSh[k i'k fs'^lR ulzaluj LG~jk t'k ekfjurjua.lz^jH rlA iluj[k'k;  SuCk eyk: Tfk LSrdG[kSi%j eleSalvr^jrluj svlgjuk' ekfjurjua^j'k ts gd\fA; a^luj 26:28

      SuCk svlgj gd\f^jrlH rak[j'\ eleSalvrak%\ rksm @f\alijrk gd\,uk%\;  LSf" LiR rksm ele$& d\,aj\ rksm @f\alijsr scODal[k' cGCd\frlu sspialdk'k;

      t'lH DkylrjH eled\,asu[kyj\ Q'kA eyuk'j h.j[kilrjgj[k' Cjd\,su~Mj (r{luijPjpjicA ) alYfA eyjgj[k'k;  rksm ele$& d\,aj[s~}fjrkSC,A rlA sspi^js r{lulcr^jrk akNlsd SelujrjHS[%ju @iC{akS%l_

2;sspiA rksm Sglz$sx scOD{al[k'k:

      sspiA rksm @f\alijsr alYfa" rksm CgJg^jH igk' Sglz$sxukA scOD{al[k'k;  rlA r @Sglz{akiglujgjS[nA t'k sspiA @Yz<j[k'k;  Lfksdl%ln\ ujYclSuHa[Sxlm\ sspiA TYedlgA eyf\: rjs sspialu uS<liuksm il[k rJ YCp\PSulsm Sd}k Li'k Yeclpakfk svu\dukA Lis dH~rdsx Lrkcgjk Lis cdhijPjdxkA Yealnj[ukA svu\flH BlR ajYcuJa{G[k igk^ju i{lPjdxjH Q'kA rjr[k igk^kduj BlR rjs' scODal[k' uS<li @dk'k;eky~lmk 15:26

      DkylrjhkA SuCk Sglzjdsx scOD{al[kdukA agjisg KujGs^qkS'hj[kdukA LSrdA Lf\.kf$& svkdukA svu\fk t'k Yec\flij[k' vjhild{$& BlR d%k;  t'lH ak<p\ r>j Lf\.kf$Sxl Lmulx$Sxl svu\ffluj Yec\flij[k' Qgk ild{A Selhkaj;  ilc\fi^jH ak<p\ Qgk Yeilvdrlujgk'ksijH LirjH TO cijSC,fd& K%lujgjS[%juf\ @iC{alujgk'k; t'lH ak<pk r>j akDl#gA sspiA @Gs[jhkA scOD{A rHdjuflSul Lmulx$& YeiG^jflSul rlA dlnk'j;

      vjh ak<pJuG SuCkijs vjh Yec\flirdsxukA Sipekc\fd^jsh vjh ivr$sxukA dkyj\ Li siykA sd}k[Fd& alYfalsn'k L.jYelus~mk'k;

      flsq rHdjujgj[k' Yec\flir BlR Qgk ak<pJus si>\ sscMjH ds%^jufln\;

      asMlgk KOfjiJG~jSlgk Yec\flir aGs[lc\ 16:1718H  dlnk'k: ijCIcj[k'iglH TO Lmulx$& rm[kA ts rla^jH LiG .of$sx eky^l[kA ekfk.l,dxjH cAclgj[kA cG~$sx ejmjsmk[kA agndgalu ulsfl'k dkmjlhkA LiG[k <lrj igjduj Sglzjdxksm SaH ssd silH LiG[k scOD{A igkA;

      ij,A rjy aoGDR elNjsrSul Lnhj elNjsrSul fs' dmj[kilR Lrkipjj}\ Lfjs ij,^jH rj'kA fs'^lR gd\,j[kilR -sfjhkA Qgk Ydjc\f{lrj[k clPj[kSal t'k BlR sikijxj[k'k;  clPj[k'j tjH Ydjc\f{lrjd& @gkA fs' uFlG Ydjc\f{lrjd& L t'kS%l_ rj$&[k Qgk Srl}^jrlH ahdsx KuG^kilR clPj[l^fk sdlS%l" <lrjdgalu ij,s^ LfjwJij[kilR clPj[l^fksdlS%l @gkA Qgju\[hkA ijCIlcjul dkilR clPj[kduj t'lSnl SuCk eyf\_

      Sipekc\fd^jH KsflA sd}jsa dFdxlSnl_ L$srsujH YfjfIs^[kyjk ild{$& Ld\,gJdalukA Cgjulsn'k t$sr ijCIcj[kilR clPj[kA_

      Sipekc\fd^jsh ivr$sx[kyj\ TYedlgA sfMlu L.jYelu$& aMkiG[k%ldkilR dlgnsa#ln\_ Llu\[k rksm Sglz$sx scOD{al[kilSrl" elNkdmjlH @ ij,^js Cd\fjsu rCj~j[k'fjSrl" ahdsx rJ[kilSrl" rksm wJijf$xjH Lf\.kf$xkA Lmulx$xkA YeiG^j[k'fjSrl K Cd\fj Tl^ fksdl%k fS' ij,A rjy aoGDR elNjsrSul Lnhj elNjsrSul fs' dmj[kilR Lrkipjj}\ Lfjs ij,^jH rj'kA fs'^lR gd\,j[kilR -sfjhkA Qgk Ydjc\f{lrj[k clPj[kSal t' sikijxju\[\ BlrjYedlgA aykemj eyukilR @Yz<j[k'k: sspis^ egJd\,jk SrlS[nA t' aGs[lc\ 16:17 "18H eyjgj[k' sspiivr$&[GA;  Qgk ijCIlcjuksm wJijf^jH LYedlgA Qgk cA.iA Srgj}lH SuCk (sspiA) ijs LxiM Cd\fjulH @ ijCIlcj fJGulukA gd\,s~mkA t'SYf;  T#{uksm gd\fsalhj[k' elp$xk Ls~lc\fhR t'yjus~}jgk' clPk ckGcjAz\ SuCkijsr fs cI#gd\,jflikA dG^likaluj cIJdgjS~l& LS<^jrk ij,A rHds~}k;  t'lH sspiA LS<s^ Lf\.kfggaluj scOD{al[j;  Lfk alYfa" elNkij,s^ LfjwJij LSrdgk%\;

      LSf" rksm Sglz$sx scOD{al[kilR dqjik Qgk sspiA rak[k%\;  T'k rj$& -sfjhkA Sglz^lH >lPj[s~}jgj[k'k sijH" rj$sx scOD{al[kilR SuCkijrk dqjukA;

3;sspiA rksm fdG' <Upu$sxukA dkmkA>$sxukA scOD{al[k'k:

      fdG' <Upu$sx sspiA scOD{al[k'k t'fjrk eh Kpl<gn$xkA Sipekc\fd^jH K%\;  <lzlG fs .G^lilu  LY><lajrlH KSed\,j[s~}k;  fs ads agnA dlnkilrk Cd\fjujlsf ixsg SiprSulmkA d`k rJSglmkA dosm rjhijxjS~l& sspiA Li&[k Qgk rJgkyi dlnjksdlmk^k;

      <'l frj[k dkk$xjl^ dlgn^lH ixsguPjdA <UpuA fdG'kSelu Qgk c\YfJulujgk'k;  t'lH Spilhu^jH Seluj sspic'jPjujH fs <UpuA edG'S~l& sspiA Li&[k cdh>kp\PjSuukA dijuk' calPlrA rHdj;  Sipekc\fd^jH rlA TYedlgA iluj[k'k: Lmjurk fU[`jH dUe h.j[kalylds} t'k eyk c\YfJ fs iqj[k Seluj .d\,nA dqjk Lixksm akDA ejs' ilmjufkaj; 1CaoSiH 1:18

      go^\ fs .G^lijs agn^lH wJijf^jsh tl @CdxkA r,\ms~} Qgk c\YfJulujgk'k;  rslgk .lijwJijfA YefJd\,j[kd Li&[\ Lclp\P{alujgk'k;  t'lH sspiA Li&[\ iJ%kA rslgk .G^lijsr rHdj;  LYedlgA Li& SuCkYdjc\fkijr\ wA rHdju iAClihjujH Lis eoGjdgjH Qglxluj^JG'k t'k vgjYfA sixjs~mk^k'k;

      t'lH Ll Q'jhPjdA .lg{alsg siksdl&ilR LrkilpA rHdjujgj[k'k;  cS#l,dgalu Qgk ijil<wJijf^jSrl dkmkA>^jSrl Lfk Sulw{aluf edgA Lfk dkmkA>^jH .j'fukA CYfkfukA Kxil[kdSuukk;  Lf\ @p{.lg{u\[\ SYpl<A svu\fj}\ Lixksm LidlC$xkA LPjdlg$xkA asMlgk c\YfJ[k rHdk' Lrk.ialn\;  TS~l& fS' rlA r{luA h.j[l^ Qgk Shld^jhlnk wJijkigk'f\;  sspiikA rs ssdij}lH rlA ejs' @gksm Lmk[H SeldkA_ @dulH fJGulukA TYedlgsalgk SYpl<A svkilR sspiA rak[k LPjdlgA rHdksa'k BlR ijCIcj[k'j;

      @dulH Ll Qgk sspiA t'\ LAzJdgj[kilR trj[k dqjukduj;  alYfa" uS<litShl<j t' rs dgkfk'" rksm d`krJG fksm[k' Sipekc\fd^jsh sspiS^lm\ Llu\[\ ulsflgk cA>r\Pikaj t'k iJ%kA Tijsm sfxjuj[s~mk'k;


vjh Yefjdgn$&

       rj$xksm ShDr$& ixsg r'luj}k%\;  ts#qkfnA t'k sspiA rj$&[k eykfgkSal ts'rj[yjkdoml;  t'lH ts Sc<jfl" sspiA rak[k rHdjujgj[k' Lf\.kfilG^lijrjau KelPjulu TGsrM\ akSDr rj$xksm ilG^d& Shld^js tl ak[jhkA akhujhkA svs'^k'k%\ t' ij,uA fJGuln\;  rj$xksm eYfjd aohA vjhG tYfuPjdA sspi^jrkSi%j f$sx^s' caG~jjgj[k'k t'yjk BlR @g{s~}kSeluj;  LYfuPjdA caG~n aSrl.liA trju\[jSl tS'lG^k ij,aj[k'k;  domkfH caG~n aSrl.liak Qgk Ydjc\f{lrjuluj wJij[kilR BlR YCaj[kA; rj$xksm email~rk rj

      BlR dIJRc\hlR/\ Qlc\SYmhjulujH flacj[k' 15 iuk Qgk >lhdrln\;  trj[yjulik' tliSglmkA rj$xksm emails iJd\,j[kilR BlR L.{Gj[lyk%\;  rj$xksm emailH rj'kA vjh dkyj~kd& ts cI#A emailhjSh[k edG^jsumk^\ trj[yjulik'iGs[lA Lf\ Luksdlmk[lyk%\;  Qgju\[H BlR rj$xksm emailsr ts mail boxH rj'kA rJ[j[xukilR fJgkalrjflujgk'k;  -flulhkA LfjrkakN\ LiujH rj'kA i zknikA h.j[kSal t'k Srl[j[xulA t'k ijvlgjk; ilujkfkm$j ufkA trj[k ilujksdlS%ujgj[nsa'k Sfl'j Lfk ilujkdqjS~l& (-dSpCA Qgk anj[oyjrk SC,A) trj[\ ssYdc\fi eYfjdd& LPjdaluj iluj[nsa'k Sfl'j;    LfjrkSi%j BlR mail boxH fjgk LS~l& rj$xksm asMlgk email ds%^kilR clPjk

rj$& wr$xksm wJijf$sx alMkdulH ixsguPjdA rj

Ydjc\fkijH rj$xksm"
alf{k ilRvl~\
       


Sy/jSul egjelmj

Sau\ 6" 2001 akfH  B$xksm egjelmjd& Sy/jSulujH Yed\S,enA svs~mk'fln\;  TO egjelmjd& Si&/\ <lGsic\M\ Sy/j SulujH rj$&[k h.j[k'fln\;  egjelmjd& <jjujhkA TAz*J,j hkA Yed\S,enA svs~mkA;  eoG`ijig$& flsqs[lmk^jgj[k'k:

The  English programme ``Voice of wildernesswill be heard on WHRI Angel 2 at 2330 UTC time ( 6.30 PM central time ) on Sundays on Short wave 5.745 Mhz,31 meter band.

English programme covers North America,Western Russia,Europe,Africa and middle east.

The Hindi language program,``Bayaban Ki Pukar will air each Sunday at 0600 UTC time (11.30 AM IST  Indian standard time) on Shortwave 17.780 Mhz,16 meter band.Hindi program covers Eastern Europe,Asia and Australia.

B$xksm Sy/jSul egjelmjd&[k cAzJfA edG' cS<lpgR >l>k Ejhj~jSrlmk B$& rjukigln\;

domkfH ijig$&[k flsq[lnk' ijhlcA KeSulzj[kd:
http://voice of wilderness.com/radio.htm


TR cGv+\ QlE\ eJc\ eYfjduksm ahulxegj.l, 

TO ilG^leYfjd ahulx^jH fkmG'k YecjJdgj[kilR iJ%kajfl B$& Qgk YCaAdomj rm^jujgj[k'k t' ij,uA rj$sx th*liSgukA B$& ixsg cS#l,eoGi+A Lyjuj[k'k;  ahulx^jH egj.l, svu+k'f\ ckzj Swlc @n\;  .lijujH fkmGv+uluj TO eYfjd ahulx^jH Yecj Jdgj[kilR dqjuksa'k ijCIcj[k'k;  ahulx^jH ilujv+k gcj[kd;  ahulx YecjJdgn$&[luj fsq[lnk' ijhlcA KeSulzj[kd;


StandingIn The Gap - Keilc YelGr;

BlR SpCs^ rCj~j[lfi`A Lfjrk afjH sd}j ts akNlsd  TmjijH rjHS[%fjrk Qgk ekgk,sr BlR Ligksm TmujH LSrI  ,jv+k  sus<c\S[H 22: 30; LiR (L<SglR agjv+iG[kA wJirk xxiG[kA rmkijH rj'S~l& >lP Lm$j cADUlekcdA 16:48;

TO ivr$& Lrkcgjv+k B$& th*l alcikA g%lA Crjul Keilc YelGr rm^k'k;  B$xksm  Lmk^ Keilc YelGr alGv+\ 13" 2001; rln\;  @dulH YelGru\[lukxx  rj$xksm LSe]d& Lu\u[kd;  LfjH Prayer Request for Standing in the Gap" t'k YeSfUdA tqkfkd;  puiluj flsq[lnk' ijhlcA  KeSulzjv+k B$xksm YelGrdxjH B$Sxlsml~A ek Svgkd

http://www.insearchofpeace.org/prayer YelGrlcauikA fjufjukA
7-8 PM  CDT ( central Day Light time) alGv+\ 13, 2001
1-2 AM  GMT - March 14, 2001
6-30-7-30AM  IST  (Indian Standard Time ) March -14, 2001


New  On Line Prayer Room

B$xksm YelGr rj$&[k @iCUaks%jH puiluj flsq[lnk' ijhlc^jH B$Sxlmk >A ekhG^kd;  http://www.insearchofpeace.org/prayer th*l CrjulukA rj$&[k TO ckiG`licgA h.j[k'fln\;  cauA ; 2-5 pm CST (USA time)


Link our page

     

Email

View Guest Book Sign Guest Book

  [ Magazine Rack-1] [ Magazine Rack-2][ Magazine Rack-3][ Magazine Rack-4]
[Magazine Rack-5][Magazine Rack-6][Magazine Rack-7][Magazine Rack-8][Magazine Rack-9][Magazine Rack-10][Magazine Rack-11][Magazine Rack-12][Magazine Rack-13][Magazine Rack-14][Magazine Rack-15][Magazine Rack-16][Magazine Rack-17] [ What readers say] [Subscribe ] [Prayer Request ]

Malayalam Rack 1 | Malayalam Rack 4 | Malayalam Rack 6 | Malayalam Rack 7 | Malayalam Rack 12 |

Sponsored and Technology Provided by Jasmine Computers Inc.